ÚDRŽBA BUDOV

Podlahou k úspoře

Divize údržba budov se primárně zabývá renovacemi průmyslových podlah, které čelí vysokému zatížení. Umíme si poradit se specifickými problémy, jako jsou zatížení vysokozdvižnými vozíky, chemikáliemi, vibracemi a dalšími negativními vlivy.

Aplikujeme značení venkovní i vnitřní, a to různými druhy technologií.

Zajišťujeme aplikace betonu či asfaltu spolu s našimi partnery. Díky tomu jsme schopni kompletních podlahových realizací.

The corresponding post type is disabled. Please make sure to 1) install The7 Elements plugin under The7 > Plugins and 2) enable desired post types under The7 > My The7, in the Settings section.