Oprava povrchu chodby

Po 2

Aplikace protiskluzného odolného podlahového systému

Vždy pracujeme tak, abychom získali detailní informace ze strany našich klientů. Požadavků, které můžeme splnit je nepřeberné množství. Existuje mnoho způsobů povrchových úprav pro epoxidové stěrky. Může se jednat o úpravu finální struktury povrchu – drsnost, vzor, čistitelnost, pravidelná údržba a mnoho dalšího. Zároveň je důležité znát ekonomickou představu klienta, případně jeho reálné možnosti.

Epoxidový systém  na obrázcích v tomto příspěvku je vysoce odolný, silně prosypávaný systém, který se používá například pro hasičské zbrojnice,  ale i jiné plochy, u kterých je nutná silná mechanická odolnost. Výsledný povrch brání podklouznutí, současně se velmi dobře čistí, jelikož je povrch vymyšlen tak, aby zdrsnění nebyla ostrá – to bývá častý problém u běžných systémů.
 

Údržba povrchu je vyloženě příjemná, povrch se neškrábe, v případě lokálního poškození je možné plochu jednoduše vyspravit. Průmyslová podlaha tohoto typu také maskuje podkladové nedokonalosti.

Při realizaci tohoto konkrétního projektu byl nejprve vybourán nesoudržný beton, ten doplnila nivelační stěrka a až následně byl aplikován svrchní epoxidový systém

 

 

Rychlost dodávky

Realizace trvala cca. 2 týdny (z důvodu schnutí nivelační vrstvy)

Využité materiály/technologie

Epoxidová stěrka s epoxidem probarveným pískem

Další obecná položka
galerie