Renovace povrchu myčky

Renovace myčky na bedny

Postup:

Myčka byla v celé ploše obroušena, spáry byli vyrovnány. Na celou plochu bylo aplikován několik vrstev ochranných laků.

 

Rychlost dodávky

Realizace byla kompletně provedena během jednoho týdne.

Využité materiály/technologie

Pro realizaci byly použity epoxidové licí stěrky, laky, tmely.

Další obecná položka

Zákazník si vyžádal fabiónek v celé ploše myčky, aby voda lépe odtékala.

galerie