Opravy vodních turbín

Informace

Vodní turbíny byly naší vůbec první servisní činností. První vodní turbínu jsme vyspravili již před cca. 20 lety. Vodní turbíny trpí dlouhodobým zatížením, proto je povrch nutné chránit, aby bylo zabráněno degradaci povrchu.

Povrch vodní turbíny je často poškozen kavitací a korozí. Proto je nutné, aby byl povrch vodní turbíny nejprve důkladně zbaven důsledků negativních vlivů – otryskáním povrchu a jeho následným očištěním. U povrchové tryskání je nutné dbát na tloušťku tryskaného povrchu, aby nedošlo k velkému zeslabení vyspravovaných ploch.

Pokud je povrch vodní turbíny silně poškozený, porozity jsou vyplněny pomocí Epoxidového tmelu Metal, který je po jeho vytvrzení možné přebrousit. Následně je vodní turbína ošetřena keramickými ochrannými nátěry, a to vždy minimálně ve 2 vrstvách. Nátěry jsou odolné proti otěru, nárazům a také zajišťují perfektní průtok vody.

Vodní turbíny opravujeme buďto v prostorách našich klientů, nebo je převážíme na naši dílnu, kde jsme opravám turbín uzpůsobeni.