Aplikace UV značení

Informace

Mnohokrát jsme u našich klientů řešili nuntost vysoké rychlosti aplikace značení na povrchy - zejména byla pro klienty zásadní rychlost schnutí aplikovaného nátěrového systému, jelikož zejména v automotive je rychlost zásadním faktorem ovlivňujícím úspěch.

Z tohoto důvodu jsme započali s aplikacemi UV značení, které je ihned po aplikaci pojízdné. Další výhoudou UV značení je jeho vysoká přilnavost k povrchu. Zároveň je povrch ošetřený UV značením velmi dobře čistitelný - mnohem lépe než u klasických silničních a voudou rozpustitelných barev. 

Datum: duben, 2020
Kategorie: Opravy průmyslových podlah

Další reference