Oprava a ochrana povrchu Francisovy vodní turbíny

Informace

Na obrázcích vidíte naši opravu a ochranu povrchu vodní turbíny. Turbína má téměř stoletou historii, proto bylo nutné k ní přistupovat tak, jak si vyžadovala. Opravná akce nebyla vůbec lehkým úkolem, jelikož turbína byla zanesena velkým množstvím nečistot, které tvořily neproniknutelnou svrchní krustu. Pod touto krustou byl povrch silně zkorodován, korozi bylo nutné odstranit a až poté jsme zjistili, v jakém stavu se vodní turbína nachází. Kromě těla vodní turbíny bylo naším úkolem revitalizovat turbínové klapky. Klapky byly ještě v horším stavu než turbína samotná – mnoho klapek bylo nutné znovu dostavět co nejblíže původnímu stavu.

Po celou dobu aplikace ochranných materiálů jsme museli bojovat se stísněným prostorem, což výrazně prodlužovalo délku aplikace ochranných nátěrů, dalším nepříznivým faktorem byla teplota vzduchu a teplota povrchu turbíny. Ve spolupráci se skvělými majiteli se nám však podařilo vytvořit přijatelné podmínky pro tuhnutí našich materiálů.

Datum: listopad, 2019
Kategorie: Ochrana povrchu nátěrem

Další reference