Dopravní značení

Informace

Poprvé jsme si vyzkoušeli aplikaci zapékacího dopravního značení, tentokrát se jednalo o plastické pásy, kterými se označují parkoviště. Aplikace probíhala velmi rychle, a to konkrétně ve třech krocích:

  1. Očištění povrchu a odfoukání nečistot
  2. Aplikace primeru
  3. Napékání dopravního značení

Jediné, na co je třeba si u této aplikace dát pozor, je skutečnost, že je nutné si dát pozor na poškození lepených pruhů jejich spálením. 

Datum: červenec, 2019
Kategorie: Opravy průmyslových podlah

Další reference