Renovace vodní turbíny

Informace

Kavitace je největším strašákem vodních turbín. Na obrázcích níže si můžete prohlédnout naši opravu vodní turbíny, na které je více než patrný zub času. Její majitel však věřil, že díky odborné a správně provedené práci, bude možné turbínu zrenovovat a znovu ponořit do vody.

Vodní turbína byla nejprve důkladně otryskána a následně očištěna tak, aby byla zbavena povrchových nečistot. Dalším opravným krokem bylo tmelení největších povrchových chyb způsobených zejména výše zmíněnou kavitací. Po vytmelení následovala aplikace našich keramických nátěrů ve dvou vrstvách. Na aplikace používáme zpravidla 2 barevné kombinace keramických nátěrů, aby bylo pro klienta ihned patrné, jakým způsobem otěr ztenčuje tloušťku nátěru. Nátěr je možné i po delším časovém úseku doplnit.

Datum: listopad, 2018
Kategorie: Keramické povlaky

Další reference