Renovace

Oprava vodní turbíny
Keramické povlaky
Oprava lisu
Opravy pomocí elastomerů
Oprava gumové rolny
Opravy pomocí elastomerů
Oprava dopravníkového pásu
Opravy pomocí elastomerů
Oprava vibračního podavače
Keramické povlaky
Renovace vodní turbíny
Keramické povlaky
Rychlá oprava potrubí
Opravy potrubí
Oprava Cyklonů
Keramické povlaky
Oprava dopravníkového pásu 2
Opravy pomocí elastomerů
Oprava gumového válce
Opravy pomocí elastomerů
Oprava hřídele č.1
Epoxid plněný kovem
Oprava hřídele č.2
Epoxid plněný kovem
Oprava gumového válce č.2
Opravy pomocí elastomerů
Oprava oběžného kola
Keramické povlaky
Oprava oběžného kola 2
Keramické povlaky
Oprava víka převodovky
Epoxid plněný kovem
Oprava podlahy
Opravy průmyslových podlah
Opravy podlah
Opravy podlah
Ochrana konstrukce a potrubí
Ochrana povrchu nátěrem
Oprava dilatačních spár
Opravy průmyslových podlah
Oprava gumového válce 2
Opravy pomocí elastomerů
Oprava čerpadla
Keramické povlaky
Oprava poškozené podlahy
Opravy průmyslových podlah
Oprava betonové podlahy
Opravy průmyslových podlah
Renovace vodní turbíny
Keramické povlaky