Ochrana povrchu nádrže

IMG_20200107_114301

Komplexní ochrana povrchu nádrže

Naším úkolem bylo provést komplexní ochranu povrchu nádrže, aby odolávala vlivům slané vody. Nádrž, kterou lze vidět na přiložených obrázcích, byla nejprve dopravena do našeho pracoviště, kde proběhlo otryskání a důkladné čištění povrchu.

Následně jsme aplikovali nátěrový systém Hempel, který je speciálně určen pro odolnost proti slané vodě a přírodním vlivům. Tento nátěr byl aplikován ve více vrstvách pro maximální ochranu.

Kromě nátěru jsme také provedli svářečské práce, kde jsme vyspravili několik porozit na povrchu nádrže.

Rychlost dodávky

1 týden

Využité materiály/technologie

Byl použit nátěrový systém Hempel na přání klienta, který zajišťuje vysokou kvalitu a dlouhodobou odolnost povrchu nádrže proti korozivním vlivům slané vody. ​

galerie