Produkty

BIO-ČISTIČ FLOOR

Je ředitelný do poměru 1:40 a čistí od nečistot, jako je prach, olej, tuky a další průmyslové nečistoty. Je možné použít Bio-čistič Floor i pro manuální čištění, ale slouží zejména jako náplň do podlahových čistících zařízení.

Kategorie: Čištiče
Technické listy Stáhnout

Nová řada speciálních alkalických čističů na bázi vody je určena k čištění a odmaštění nářadí, strojů, dopravních prostředků, dílenských součástí (skříní, stolů, podlah), motorů, převodovek i menších strojních dílů.

Účinně odstraňují olej, tuk, vosk, pryskyřici, saze, asfalt i dehet. Bio čističe lze použít k čištění kovů, umělých hmot, keramiky, dřeva, gumy či betonu. Aplikaci lze provádět dle typu čističe manuálně či automaticky. Čistící prostředky z řad BIO lze ředit s vodou dle typu, teploty a aplikace až do poměru 1:40. Ředitelnost je ovlivněna faktory, jako je síla znečištění, materiál, teplota a mechanická výpomoc. Na silnější nečistoty je vhodný nižší koeficient ředění, ale také při vyšším rozředění je možné zahřátím a tlakem dosáhnout stejných výsledků. Bio- čistič Floor na podlahy je určený pro použití v průmyslu i domácnostech. Přípravek je lehce pěnivý, bez korozní ochrany.

Výhody:

  • účinně a ekonomicky čistí a odmašťuje
  • je nehořlavý, bez značení nebezpečnosti
  • neobsahuje fosfáty ani rozpouštědla
  • dle potřeby je ředitelný až do poměru 1:40
  • biologicky odbouratelný prostředek (bez obsahu VOC)
  • provozní teplota až do +90°C
  • možnost snížení pěnivosti

Návod k použití:

Bio- čistič Floor naředíme dle síly nečistot a materiálu. Zahřátím (až do + 90 °C) se zvýší čistící účinek a lze tak odstranit i ty nejobtížnější nečistoty. V případě manuálního použití, musí být nečistoty po aplikaci mechanicky odstraněny- textilií, kartáčem, štětcem.

Balení a kód produktu:

  • 10 litrů kanystr (12.0051)
  • 30 litrů kanystr (12.0052)
  • 200 litrů PE-sud (12.0053)