Produkty

CHEMSTR - HLEDAČ NETĚSNOSTÍ

Rychlé, jednoduché a spolehlivé vyhledání trhlin a netěsností na plynovém a vzduchovém potrubí. Hledač netěsností nevytváří nebezpečné směsi s následujícími plyny: oxid uhličitý (CO2), propan, butan, acetylen, svítiplyn, zemní plyn, dusík, oxid dusný (N2O) a CFC. Hledač netěsností ve spreji není hořlavý. Koresponduje s německým DIN-DVGW standardem pro registraci NG-5170BS0303.

Kategorie: Speciální produkty
Technické listy Stáhnout

Návod k použití:

Produkt před použitím protřepte a následně aplikujte na povrch, který je určený k detekci netěsností.

Velikost balení:

500 ml (CH047)